ElisabethControl

 

Controller i Växjö AB

Ekonomi- och företagsutveckling

 

Vi erbjuder kvalificerade ekonomi- och controller tjänster till mindre och medelstora företag.

 

Controller AB är ett litet företag med fokus på kundnytta, kvalitet och effektivitet. Med era kunder i fokus hjälper vi styra ert företag mot nya lönsamhetsmål.

 

En lyckad företagsutveckling har ofta sitt ursprung i ekonomistyrning. För de stora företagen är det självklart att arbeta med budget, balanserat kundkort, nyckeltalsuppföljning, kundmätningar och andra professionella beslutsunderlag. Vi erbjuder samma möjlighet till mindre och medelstora företag. Vi hjälper er bygga ekonomistyrningssystem som ni sedan uppdaterar och följer själva alternativt hyr ni en controller på deltid hos oss.

 

Läs mer om våra arbetsområden under tjänster eller ta en personlig kontakt idag.